Multimedia Site

Trang thông tin bằng âm thanh và hình ảnh Cơ quan truyền giáo Cao Đài hải ngoại


Kinh tán tụng công đức Diêu Trì Kim Mẫu

09-_Bai_dang_tra.mp3 10-_Ngu_nguyen.mp3 11-_Phat_mau_chon_kinh.mp3 12-_Kinh_tan_tung_cong_duc_Dieu_Tri_Kim_Mau.mp3 14-_Bai_xung_tung_cong_duc_Phat_Thanh_Tien_Than.mp3 13-_Di_Lac_chon_kinh.mp3 20-_Kinh_tam_thanh.mp3
Rate this file (Current rating : 2.3 / 5 with 9 votes)
Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment