Multimedia Site

Trang thông tin bằng âm thanh và hình ảnh Cơ quan truyền giáo Cao Đài hải ngoại


01-_Niem_huong_chu.mp3
Niệm hương chú3945 views33333
(41 votes)
02-_Khai_kinh_chu.mp3
Khai kinh chú1824 views22222
(12 votes)
03-_Kinh_Ngoc_Hoang_Thuong_De.mp3
Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế2644 views33333
(13 votes)
04-_Thich_giao_tam_kinh.mp3
Thích giáo tâm kinh953 views00000
(0 votes)
05-_Tien_giao_tam_kinh.mp3
Tiên giáo tâm kinh779 views00000
(0 votes)
06-_Nho_giao_tam_kinh.mp3
Nho giáo tâm kinh716 views33333
(3 votes)
07-_Bai_dang_hoa.mp3
Bài dâng hoa804 views22222
(4 votes)
08-_Bai_dang_ruou.mp3
Bài dâng rượu885 views44444
(4 votes)
09-_Bai_dang_tra.mp3
Baà dâng trà702 views44444
(3 votes)
10-_Ngu_nguyen.mp3
Ngũ nguyện701 views22222
(4 votes)
11-_Phat_mau_chon_kinh.mp3
Phật mẫu chơn kinh1473 views33333
(13 votes)
12-_Kinh_tan_tung_cong_duc_Dieu_Tri_Kim_Mau.mp3
Kinh tán tụng công đức Diêu Trì Kim Mẫu1113 views22222
(9 votes)
14-_Bai_xung_tung_cong_duc_Phat_Thanh_Tien_Than.mp3
Bài xưng tụng công đức Phật, Thánh, Tiên, Thần2580 views44444
(4 votes)
13-_Di_Lac_chon_kinh.mp3
Di Lạc chơn kinh1681 views33333
(12 votes)
20-_Kinh_tam_thanh.mp3
Kinh tắm thánh826 views33333
(4 votes)
22-_Kinh_cau_hon_khi_hap_hoi.mp3
Kinh cầu hồn khi hấp hối921 views55555
(2 votes)
23-_Kinh_cau_hon_khi_da_chet_roi.mp3
Kinh cầu hồn khi đã chết rồi703 views44444
(7 votes)
30-_Kinh_cau_sieu.mp3
Kinh cầu siêu1016 views33333
(10 votes)
31-_Kinh_tan_liem.mp3
Kinh tẩn liệm535 views55555
(1 votes)
32-_Kinh_dua_linh_cuu.mp3
Kinh đưa linh cữu474 views55555
(3 votes)
33-_Kinh_ha_huyet_-_Vang_sanh_than_chu.mp3
Kinh hạ huyệt (Vãng sanh thần chú)553 views33333
(4 votes)
34-_Kinh_khai_cuu_Dai_tuong_va_Tieu_tuong.mp3
Kinh khai cửu (Đại tường & Tiều tường)511 views33333
(2 votes)
35-_Kinh_de_nhut_cuu.mp3
Kinh đệ nhứt cửu445 views44444
(2 votes)
36-_Kinh_de_nhi_cuu.mp3
Kinh đệ nhị cửu354 views00000
(0 votes)
37-_Kinh_de_tam_cuu.mp3
Kinh đệ tam cửu354 views44444
(2 votes)
35 files on 2 page(s) 1