Multimedia Site

Trang thông tin bằng âm thanh và hình ảnh Cơ quan truyền giáo Cao Đài hải ngoại


01-_Niem_huong_chu.mp3
Niệm hương chú3824 views33333
(41 votes)
02-_Khai_kinh_chu.mp3
Khai kinh chú1759 views22222
(12 votes)
03-_Kinh_Ngoc_Hoang_Thuong_De.mp3
Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế2561 views33333
(12 votes)
04-_Thich_giao_tam_kinh.mp3
Thích giáo tâm kinh930 views00000
(0 votes)
05-_Tien_giao_tam_kinh.mp3
Tiên giáo tâm kinh759 views00000
(0 votes)
06-_Nho_giao_tam_kinh.mp3
Nho giáo tâm kinh693 views33333
(3 votes)
07-_Bai_dang_hoa.mp3
Bài dâng hoa790 views22222
(4 votes)
08-_Bai_dang_ruou.mp3
Bài dâng rượu856 views44444
(4 votes)
09-_Bai_dang_tra.mp3
Baà dâng trà687 views44444
(3 votes)
10-_Ngu_nguyen.mp3
Ngũ nguyện682 views22222
(4 votes)
11-_Phat_mau_chon_kinh.mp3
Phật mẫu chơn kinh1439 views33333
(12 votes)
12-_Kinh_tan_tung_cong_duc_Dieu_Tri_Kim_Mau.mp3
Kinh tán tụng công đức Diêu Trì Kim Mẫu1076 views22222
(7 votes)
14-_Bai_xung_tung_cong_duc_Phat_Thanh_Tien_Than.mp3
Bài xưng tụng công đức Phật, Thánh, Tiên, Thần2461 views44444
(4 votes)
13-_Di_Lac_chon_kinh.mp3
Di Lạc chơn kinh1639 views33333
(12 votes)
20-_Kinh_tam_thanh.mp3
Kinh tắm thánh800 views22222
(3 votes)
22-_Kinh_cau_hon_khi_hap_hoi.mp3
Kinh cầu hồn khi hấp hối867 views55555
(2 votes)
23-_Kinh_cau_hon_khi_da_chet_roi.mp3
Kinh cầu hồn khi đã chết rồi682 views44444
(7 votes)
30-_Kinh_cau_sieu.mp3
Kinh cầu siêu981 views33333
(10 votes)
31-_Kinh_tan_liem.mp3
Kinh tẩn liệm524 views55555
(1 votes)
32-_Kinh_dua_linh_cuu.mp3
Kinh đưa linh cữu462 views55555
(3 votes)
33-_Kinh_ha_huyet_-_Vang_sanh_than_chu.mp3
Kinh hạ huyệt (Vãng sanh thần chú)540 views33333
(4 votes)
34-_Kinh_khai_cuu_Dai_tuong_va_Tieu_tuong.mp3
Kinh khai cửu (Đại tường & Tiều tường)496 views33333
(2 votes)
35-_Kinh_de_nhut_cuu.mp3
Kinh đệ nhứt cửu437 views44444
(2 votes)
36-_Kinh_de_nhi_cuu.mp3
Kinh đệ nhị cửu347 views00000
(0 votes)
37-_Kinh_de_tam_cuu.mp3
Kinh đệ tam cửu348 views44444
(2 votes)
35 files on 2 page(s) 1